De Stichting

Welkom op de site van Archeologie Beleven!, de werknaam van de St. Archeologisch Themapark Limes. De primaire focus van de stichting is het beleefbaar maken van het verre verleden, met een specialisatie in de ijzertijd, de Romeinse tijd onder en boven de Limes en Frankische periode in Nederland. Maar de personages in onze gastlessen voor scholen komen even zo goed uit de Middeleeuwen en zelf het recente WOII verleden.

Dit doet wij onder meer door middel van:


Aan de stichting zijn een aantal enthousiaste mensen verbonden, die graag met u in gesprek gaan over de mogelijkheden bij te dragen aan een evenement of het realiseren van voorwerpen voor exposities of re-enactment.

Omdat wij het belangrijk vinden dat met name kinderen kennis nemen van en geënthousiasmeerd raken door de vroege geschiedenis van ons land, verzorgen wij ook optredens op scholen. Omdat wij geen subsidie krijgen, wordt hiervoor wel een vergoeding gevraagd om de kosten te dekken.

Wij hebben van 2014 - 2017 een belangrijke bijdrage geleverd aan de realistatie van Erve Eme in Zutphen en een aantal keer het levende geschiedenisgedeelte van het IJsselfestival georganiseerd. Verder hebben wij voor Cultuurmij Oost een bijdrage geleverd aan het CMK project Co-creatie cultuureducatie, waarmee meer dan 900 scholieren zijn bereikt. We hebben maatwerklessen verzorgd voor diverse basisscholen en onze personages zijn al een groot aantal keren te gast geweest op scholen voor basis en middelbaar onderwijs, zoals onlangs nog een aantal klassen van Athena Onderwijs.