Educatie in de klas

Voor het onderwijs bieden wij een scala aan mogelijkheden op het gebied van gastlessen. De leidraad is vermakelijk leren, een gastles waar men nog geruime tijd over napraat en waarbij de leerlingen terloops een hoop opsteken.
Archeo-spel

Ga in de klas aan de slag te gaan met ons Archeo-spel. Deze gastles van circa anderhalf uur is geschikt voor basisonderwijs en middelbaar onderwijs.
Voor het basisonderwijs zijn er twee versies. Voor de onderbouw hebben we Het Raadsel van de Raaf ontwikkeld, waarbij de leerlingen thematisch met archeologische voorwerpen een reis door de tijd maken, ingeleid door een spannend verhaal over de lokale historie.
Voor de bovenbouw heet het spel De Kist van Kees, waarbij 64 replica's van archeologische vondsten in de juiste tijd moeten worden geplaatst. Aan de hand van deze authentieke voorwerpen ontdekt men acht verschillende tijdvakken. Ook hier is er een korte inleiding over de geschiedenis, waarbij we beginnen in de Steentijd en eindigen in de Industriële Revolutie.

Voor het spelen van het spel is geen voorkennis nodig, de werkvorm is een competitie tussen vier groepen, waarbij samenwerken heel belangrijk is. We sluiten af met een quiz.
 9plgT1488547252.jpg
Een historisch figuur als gastdocent?

Het kan! Deze gastlessen zijn geschikt voor groepen basisonderwijs vanaf een jaar of 8 en klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

Wat te denken van een bezoek van een Laat Romeinse gladiatoren-arts met zijn instrumentarium en kruiden? Het programma wordt afgestemd op de leeftijd van de leerlingen.

Of een echte Frankische krijger met zijn wapenuitrusting, die verteld over de tijd van de Vroege Middeleeuwen, de Donkere Tijd, maar hoe donker was het toen eigenlijk? Een handelaar in kralen en barnsteen of een missionaris uit die periode is ook mogelijk!

De Middeleeuwse pelgrim die een pelgrimstocht van 150 kilometer liep om het Mirakel van Amsterdam te aanschouwen en een pelgrimsinsigne te kopen wil ook wel komen. Wat maakte hij onderweg allemaal voor spannends mee?
 ZIaMp1488547544.jpg
Liever een heuse Amerikaanse officier van de 7de Pantserdivisie, die in WOII slag leverde bij Overloon om Nederland te helpen bevrijden? Een spannend en persoonlijk verhaal over hoe het echt was.

Een Inleider in de archeologie is ook een mogelijkheid, waarbij niet alleen een presentatie over de ins en outs wordt gegeven, maar er ook de kans is bijzondere vondsten te bekijken en vast te houden.

De werkvorm is het onderwijsleergesprek, de leerlingen krijgen voldoende gelegenheid om zelf met vragen te komen en de voorwerpen te bekijken of te hanteren.
 ugHks1488726964.jpg