Museale Diensten

Wij leveren verschillende diensten voor instellingen, onderwijs en musea. Zo houden wij ons bezig met het vervaardigen van kleding, meubilair en voorwerpen uit ijzer. Daarnaast ontwikkelen wij lesmateriaal en leskisten.

Leskisten en leermiddelen

Voor educatieve doeleinden ontwikkelen wij leskisten en archeo-spellen. Het spel De Kist van Kees gaat uit van acht tijdvakken, Steentijd, Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen, Middeleeuwen, Ontdekkingen en de Industriele Revolutie/moderne tijd. Voor elke periode zijn acht kenmerkende archeologische vondsten gekozen die als een soort "gidsfossielen" dienen. De voorwerpen geven een goed beeld van de ontwikkeling door de eeuwen heen. Aardewerk, manieren om vuur te maken, munten, wapens, voorwerpen die verhalen van handel en contacten met andere volkeren. Het spel bevat daarnaast per periode een info-blad, zodat het zonder achtergrondkennis van archeologie te spelen is. Voor de lagere groepen in het onderwijs is een versie beschikbaar, het Raadsel van de Raaf, waarvoor leesvaardigheid niet noodzakelijk is, dit is thematisch opgebouwd.

 LOTmZ1488539347.jpg
Displays en mannequins

Archeologie Beleven! maakt en verzorgt tevens de historische aankleding en uitrusting van mannequins en de invulling van displays (met reproducties) voor musea en andere instellingen. Wij doen onderzoek, maken schets voorstellen en uiteindelijk de werktekeningen voor de diverse reconstructies op schaal. Deze tekeningen zijn zowel voor u, voor ons zelf als ook voor de eventuele ambachtsmensen die we inhuren. Daar waar onze eigen kennis te kort schiet maken we gebruik van het wijde netwerk van specialisten en vakmensen dat we de afgelopen tientallen jaren hebben opgebouwd. Samen met u maken we een goed en mooi plan waarvan het uiteindelijke resultaat zowel u als ook uw bezoekers verstelt zullen staan.
 GaYe21516872385.jpg

Replica's

Het maken van replica's voor musea, tentoonstellingen en onderwijs geeft het publiek de mogelijkheid een voorwerp dat anders in een vitrine ligt echt in handen te houden. Hiermee krijgt de bezoeker of leerling een veel betere beleving, het verleden wordt letterlijk tastbaar. Hoe zwaar was een zwaard of een slingkogel, hoe mooi streelt het licht een Romeins glas, hoe scherp is een pijlpunt of een vuurstenen mes? Juist allerdaagse voorwerpen uit het verleden bieden een geweldig verhaal, omdat ze heel dicht bij de mensen staan. Replica's slaan zo een brug tussen verleden en heden.

 S2OBI1487339650.jpg