De Stichting

Welkom op de site van Archeologie Beleven!, de werknaam van de St. Archeologisch Themapark Limes. De primaire focus van de stichting is het beleefbaar maken van het verre verleden, met een focus op de Frankische periode in Nederland en het tijdvak daar direct voor, de Romeinse tijd onder en boven de Limes. Maar de personages in onze gastlessen voor scholen komen ook uit de Middeleeuwen en zelf het recente WOII verleden.

Dit doet wij onder meer door middel van:

Daartoe werkt wij samen met het Historisch Erf "Erve Eme" in Zutphen, met als doel geschiedenis tastbaar te maken voor een breed publiek.

Aan de stichting zijn een aantal enthousiaste mensen verbonden, die graag met u in gesprek gaan over de mogelijkheden bij te dragen aan een evenement of het realiseren van voorwerpen voor exposities of re-enactment.

Omdat wij het belangrijk vinden dat met name kinderen kennis nemen van en geënthousiasmeerd raken door de vroege geschiedenis van ons land, verzorgen wij ook optredens op scholen. Omdat wij geen subsidie krijgen, wordt hiervoor wel een vergoeding gevraagd om de kosten te dekken.