Archeologie

Archeologie Beleven! heeft primair een educatieve doelstelling op het gebied van de archeologie. In het bijzonder willen wij de verbinding leggen tussen de vondsten uit de grond en hun dagelijks gebruik. Hoe werden ze gebruikt, wat vertellen ze over de mensen die ze maakten? Het gaat ons om het verhaal achter het voorwerp.

Door het geven van workshops en het verzorgen van educatieve projecten proberen wij de archeologie dicht bij de mensen te brengen. Daarbij helpt de setting van het historisch erf, waar we nagemaakte kleding, sieraden, wapens, kookgerei en gereedschappen inzetten om een beeld te scheppen van het leven uit vroegere tijden.

De stichting is op grond van haar doelstellingen een warm voorstander van de experimentele archeologie. Zij ondersteunt waar mogelijk activiteiten en initiatieven op dit vlak en draagt er actief aan bij, bijvoorbeeld door de bouw van een experimentele pottenbakkersoven uit de Merovingische periode.

 tNzRL1488540316.jpg